Ontologia
Data Temat
2018-11-03 07:57 Ból istnienia i świadomość szarości
2018-10-16 17:28 Czy rozwój cywilizacyjny nie spowoduje cofnięcia się?
2018-08-05 13:55 Jak stworzyć świat idealny ?
2018-05-31 06:53 Kosmizm i transhumanizm
2018-05-19 17:33 Zabawa filozoficzna ontologia
2018-04-25 15:23 Kobiece
2018-04-14 16:20 Czy liczby istnieją bardziej niż ludzie i przedmioty?
2018-03-30 16:17 Spór o przedmioty nieistniejące
2018-03-17 14:46 Krótkie pytanie
2018-03-05 12:37 Filozofia w nowych mediach
2018-03-04 10:10 Ontologia dyscyplin sportowych
2017-12-09 17:01 Koń Turyński
2017-12-09 11:18 Pytanie o teorię zbiorów.
2017-11-29 02:15 Narodziny człowieka
2017-09-22 03:39 samobójstwo egzystencjalne
2017-09-15 15:48 Egzystencjalizm logiczny
2017-09-04 15:34 Czy technologia pozwoli wskrzeszać ludzi?
2017-06-08 11:01 Gdzie jest mój środek ?
2017-06-08 06:38 Byt jako byt, byt jako taki itd.
2017-05-26 10:15 Problem znaczenia nic i powiązany problem braku istnienia.
2017-05-22 14:34 Reinkarnacja a życie po śmierci
2017-04-12 20:21 Status ontologiczny rekonstrukcji przeszłości
2017-04-05 08:22 tajne/zamkniete stowarzyszenie kraków
2017-03-19 19:54 Dywagacje i przemyślenia na temat egzystencji.
2017-03-19 19:53 Dywagacje i przemyślenia na temat egzystencji.
2017-03-10 17:00 Człowiek - z natury dobry, czy zły?
2016-08-26 14:38 Myślę,więc jestem-->Nie myślę , więc mnie nie ma
2016-06-09 05:07 John
2016-05-29 15:39 Raj i Piekło-Na tropie resentymentu...
2016-03-29 09:22 Platon a Eleaci a Heraklit
2016-02-24 12:22 Informatyka kwantowa a życie wieczne ?
2016-02-22 15:37 Co jest w życiu ważne
2016-01-13 21:19 Słowo
2016-01-11 05:01 kamień
2015-12-27 14:22 Jak zawładnąć światem
2015-12-20 00:53 Teoria nieskończenie wielu symulacji
2015-12-10 14:26 Teoria myślenia
2015-11-06 20:30 Atomy według Demokryta
2015-07-21 19:05 Bycie centrum wszechświata
2015-05-23 19:14 Fazowy abstrakt BETA!!!
2015-05-11 18:56 Fazowy abstrakt alfa
2015-04-12 23:29 Przyszłość a Przeszłość tzn tu i teraz ?
2015-03-31 09:00 Krótka uwaga na temat istnienia
2015-03-03 19:56 prof. Jan Hartman a percypowanie prawdy
2015-02-13 01:39 Umiłowanie głupoty
2015-02-13 01:22 Umiłowanie głupoty
2015-01-17 11:40 Byt możliwy
2015-01-14 17:28 "Wydarzenie" w filozofii postmodernistycznej
2015-01-11 19:49 Ból istnienia
2014-12-19 00:48 memy kontra geny